Het beste voor uw werknemers!

Personeel goed opgeleid krijgen en houden is voor ieder bedrijf van groot belang en vereist continu de aandacht. Het Rotterdams Scholingsfonds kan bijdragen aan personeelsontwikkeling en/of instroom van goed opgeleide mensen.

Wilt u uw (toekomstige) medewerkers de mogelijkheid bieden om hun talenten en competenties binnen uw organisatie verder te ontwikkelen? Bespreek dan regelmatig met uw medewerker de ontwikkelmogelijkheden en of deze passend zijn bij uw organisatie doelstellingen. Motiveer uw medewerker vooral om een scholingsvoucher aan te vragen om een opleiding te bekostigen.

Wilt u iemand in dienst nemen die nog niet de juiste scholing heeft? Maak uw toekomstige medewerker dan attent op de mogelijkheden om via scholingsvoucher010.nl een opleiding te volgen.

Wij staan voor u klaar!

Heeft uw bedrijf een grote vraag naar nieuwe medewerkers en zijn goed opgeleide mensen niet te vinden. Samen met onze partners van de Rotterdamse Leerwerkakkoorden, het WSPR en in het onderwijs kunnen we helpen bij het ontwikkelen van leerwerktrajecten waarmee nieuwe medewerkers geworven en opgeleid kunnen worden. Sinds de start van het Rotterdams Scholingsfonds in september 2020 zijn zo al diverse leer-/werktrajecten-op-maat opgestart. Heeft u hierover vragen of bent u ook geïnteresseerd in een leer-/werktraject voor uw bedrijf? Neem contact op met Sissy Vos, projectleider Rotterdams Scholingsfonds, door een e-mail te sturen.

Zij gingen je voor!