Opleidingen aanbieden via het Rotterdam Scholingsfonds

Het opleidingsaanbod op scholingsvouchers010.nl is continue in ontwikkeling, Staat uw opleidingsaanbod nog niet in het aanbod van het Rotterdams scholingsfonds, dan kunt u contact opnemen met het Leerwerkloket Rijnmond. Om in aanmerking te komen toetst het Leerwerkloket Rijnmond of uw opleidingsaanbod aan de voorwaarden van de subsidie regeling voldoet. 

Voorwaarden subsidie regeling Rotterdamse scholingsfonds

  1. Het betreft scholing tot en met mbo-niveau 4, duale opleiding op hbo-niveau, een associate degree opleiding of cursussen op hbo-niveau
  2. Uw opleidingsaanbod sluit aan op de vraag naar werk in een kansrijke sector in Rijnmond

Het betreft scholing, die:

  • Erkend is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, of
  • Erkend is door de NRTO, of
  • Erkend is door de betreffende branche of sector, of
  • Is opgenomen in het NLQF-register

Voorwaarden deelname Edubookers voor opleiders

Om uw opleidingsaanbod van opleidingen te ontsluiten in de catalogus, dient uw organisatie aangesloten te worden bij Edubookers. Edubookers kan de informatie over uw opleidingen op verschillende manieren ontsluiten, zowel handmatig als geautomatiseerd middels een feed.

Edubookers is reeds uitvoerder van een groot aantal platforms (waaronder ook voor bijv. de NRTO) en opleiders hebben de keuze of ze uitsluitend bij het Rotterdams Scholingsfonds beschikbaar willen zijn of bij een breder aantal platforms.

Om de uitvoering van scholingsvoucher mede te bekostigen is er sprake van cofinanciering door de opleider. Dit is een percentage van de opleidingswaarde op het moment van een inschrijving van de burger. De opleidingswaarde zijn de kosten van de opleiding excl. btw en exclusief eventuele additionele kosten zoals lesmaterialen.

Voldoet uw aanbod aan bovenstaande voorwaarden? Neem nu contact op met het Sissy Vos van het Leerwerkloket Rijnmond.